Kezdőlap

Bársony György (Péterfalva, 1626. márc. 13.Kassa, 1678. jan. m.): r. k. püspök. Teológiai tanulmányait Rómában és a bécsi Pazmaneumban végezte. Pappá szentelése után Vágszerdahelyen plébános, 1653-ban esztergomi kanonok, 1663-ban nagyprépost és érseki helynök, még ugyanebben az évben szepesi prépost és c. nagyváradi püspök lett. 1665-től az egri püspök. A Habsburg hatalomra támaszkodó erőszakos ellenreformáció egyik exponált vezetője. Protestánsok elleni vitairatok szerzője. – F. m. Veritas toti mundo declarata (Cassoviae, 1671).