Kezdőlap

Bársony Jenő (Miskolc, 1894. máj. 12.Bp., 1969. júl. 5.): orvos, szülész-nőgyógyász, egyetemi tanár, az orvostudományok kandidátusa (1952). Tanulmányait a bp.-i tudományegy. orvosi karán végezte, 1918-ban avatták doktorrá. Orvosi működését 1918. dec. 1-én a bp.-i Bakács téri szülészeti és nőgyógyászati kórházban kezdte. 1930-tól a Szabolcs u.-i kórházban (ma Orvostovábbképző Intézet) szülész-nőgyógyász főorvos, 1962-től az Orvostovábbképző Intézet II. sz. szülészeti és nőgyógyászati tanszékén tanszékvezető egyetemi tanár. 1946-ban a bp.-i tudományegy. orvosi karán egy.-i magántanári képesítést nyert. Az Orvostovábbképző Intézet Tudományos Egyesületének és Tudományos Bizottságának elnöke. Társelnöke az 1965-ben megalakult Magy. Nőorvosok Társaságának, továbbképző bizottságának elnöke. Számos tudományos cikke jelent meg.