Kezdőlap

Barsy Gyula (Bp., 1909. máj. 23.Bp., 1965. aug. 15.): statisztikus, jogász. Tanulmányait a bp.-i tudományegy.-en végezte. 1928-tól a Központi Statisztikai Hivatal alkalmazásában állott; 1939-től a népmozgalmi, majd átmenetileg a gazdaságstatisztikai osztályt vezette. 1949-től az Orsz. Tervhivatal, 1952-től az Orsz. Közegészségügyi Intézet általa szervezett statisztikai osztályának vezetője volt. Elsősorban demográfiai, továbbá statisztikai módszertani s egészségügyi biológiai kutatásokkal foglalkozott. Megindította és szerk. a Gazdaságstatisztikai Tájékoztatót (1946–1949), kiépítette a népesség reprodukciójára s a népességi modellekre vonatkozó számításokat, korszerűsítette a halandósági táblákat, kidolgozta a csecsemőhalandósági, az epidemológiai; a bakteriológiai és az egyéb mikrobiometriai értékmérőket. – F. m. Magyarország népessége a honfoglalás óta (Magy. Statiszt. Szle, 1938); Nyers, standard és tisztított népesedési mérlegünk... (Magy. Statiszt. Szle, 1938); A pengővaluta elértéktelenedése (Statiszt. Tájékoztató, 1946); A csecsemőhalandóság mérése (Demográfia, 1958); A magyar halandóság a századforduló óta… (Demográfia, 1959): A művi vetélések hatása a születési mozgalomra és a csecsemőhalandóságra (Demográfia, 1963). – Irod. B. Gy. (Statiszt. Szle, 1965. 10. sz.); B. Gy. (Demográfia, 1965. 3–4. sz.); Thirring Lajos: Gyula Barsy (Revue de l’Institut International de Statistique, 1966. 2. sz.); Thirring Lajos: Gyula Barsy (Le Démographie, 1966. 13. sz.).