Kezdőlap

Bártfay József (Rákospalota, 1905. máj. 6.Bp., 1988. jan. 18.): vegyészmérnök, a kémiai tudományok kandidátusa (1959). Oklevelét a bp.-i műegy.-en szerezte 1928-ban. Már tanulmányi ideje alatt Zemplén Géza mellett tanársegéd a szerves kémia tanszéken. 1933-ban kapott bölcsészdoktori oklevelet a debreceni tudományegy.-en. 1930-tól a Székesfővárosi Vegyészeti- és Élelmiszervizsgáló Intézetben élelmiszer-vizsgálattal foglalkozott. 1939–41-ben katonai szolgálatot teljesített. 1941-ben a Fővárosi Anyaggazdálkodási Intézethez helyezték át, innen hívták meg 1949-ben az Erjedésipari Kutatóintézetbe, ahol előbb osztályvezető, majd 1967–ben történt nyugállományba vonulásáig ig. h. volt. 1973–1976 között a Kertészeti Egy. meghívott előadója. – Erjedéses folyamatok mikrobiológiai kérdéseivel foglalkozott. Eredményei közül kiemelkedő és nemzetközi viszonylatban is értékes a glükozizomeráz enzim hatásmechanizmusának felismerése. Jelentős munkát végzett az erjedésipari laboratóriumi módszerek fejlesztése és ismertetése terén. Írásai m. szakfolyóiratokban, a Mérnök Továbbképző Intézet kiadványaiban és a Ny-berlini Branntweinwirtschaft c. szaklapban jelentek meg. – F. m. Erjedésipari laboratóriumi gyakorlatok (Kaliczki Károllyal, Nagy Gyulával, Bp., 1951); Erjedésipari laboratóriumi gyakorlatok (II., Kaliczki Károllyal, Nagy Gyulával, Bp., 1952); Erjedési laboratóriumi gyakorlatok (I., 2. kiadás, Kossuth Gábornéval, Nagy Gyulával, Bp., 1954); A maláta és penész amiláz (MTKI, Bp., 1954); Burgonyakeményítő és annak meghatározási módjai (MTKI, Bp., 1956, 1957); A tengeri keményítője és ennek meghatározása (MTKI, Bp., 1957). – Irod. Szép Ivánné: Emlékezés dr. B. J.-re (Szeszipar, 1988. 2. sz.).