Kezdőlap

Bártfay László (Felsővadász, 1797. máj. 6.Pest, 1858. máj. 12.): író, irodalmi szervező, tudós, az MTA l. tagja (1831). 1817-ben pesti táblai jegyző, 1819-től a gr. Károlyi család titkára. Pesti háza az írók kedvelt találkozóhelye volt. 1819-ben megismerkedett Kisjaludy Károllyal, később Vörösmarty Mihállyal, Bajza Józseffel, Toldy Ferenccel és az új írónemzedék más tagjaival. 1836-ban a Kisfaludy Társ. egyik alapítója. Néhány írása (versek, színművek. útleírások stb.) az Aurórában és az egykorú folyóiratokban jelent meg. Heraldikai gyűjteménye, jogi és történelmi munkáinak kézirata az 1838-i árvíz idején elpusztult: Legfontosabb műve, a kor irodalmi és politikai életének sok érdekes mozzanatát megörökítő naplója kéziratban maradt (1838-tól 1841-ig terjedő része az OSZK kéziratában). 48-as naplója megjelent Ács Tivadar közlésében. – Irod. Kalmár Ödön: B. L. (Bp., 1943)