Kezdőlap

Bartha Béla (Fülesd, 1861. okt. 27.Tiszafüred, 1914. jan. 26.): jogakadémiai tanár. A jogot Sárospatakon és Bp.-en végezte. Jogtanár volt Eperjesen, Sárospatakon, Debrecenben és Selmecbányán. Irodalmi munkássága széles körű. 1894-96-ban szerk. az Önálló c. lapot. Lefordította és kiadta Laveleye több munkáját. – F. m. Statisztikai tanulmányok a magyar protestantizmusról (Bp., 1890); A házassági jog reformja (Kassa, 1891); A polgári házasság és a házassági bíráskodás (Bp., 1892). – Irod. Zoványi Jenő cikkei… (1940).