Kezdőlap

Bartha Boldizsár (Debrecen, 1623 v. 24Debrecen, 1690 eleje): Debrecen főbírája és történetének krónikása. A debreceni kollégium elvégzése után szűcsmesterséget tanult. 1660–71 között első céhmester. 1657-től városi szenátor, közben többször esküdt bíró, borbíró, utcaszeri bíró. 1686- és 1689-ben a város főbírája. Szenátori és főbírói méltóságában többször járt követségben a váradi és a budai pasánál, a Portán és Bécsben. Rövid Chronica…melly az elmúlt száz esztendők alatt Debrecenben esett emlékezetesebb dolgokrul iratott... 1664-ik esztendőben c. munkájában (megjelent: Debrecen, 1666) városa 15641664 közötti történetét dolgozta fel, az 1564-től terjedő időt protocollumokból és registromokból, hiteles emberek visszaemlékezéseiből, saját korának történetét mint szemtanú írta meg. – Irod. Örvényi Béla: B. B. „Rövid Chronicájának” művelődéstörténeti vonatkozásai (Bp., 1906); Zoltai Lajos: B. B. (Debrecen, 1939, Pap Károly emlékkv.)