Kezdőlap

Bartha József (Sáta, 1866. dec. 1.Bp., 1950. márc. 10.): irodalomtörténész, tanár. Az egy.-et Bp.-en végezte. 1893–96 között nagybecskereki gimn.-i tanár. 1896-98-ban az MNM tisztviselője. 1896-tól 1933-ig bp.-i gimn.-i tanár, ill. 1922–24-ben ig., 1924-től egyúttal m. nyelvi és irodalmi szakfelügyelő. Több középisk.-i tankönyvet, és – főleg a konzervatív, kat. szellemű lapokban – számos cikket írt. Élesen támadta kora haladó mozgalmait és íróit. – F. m. A magyar művelődés története (Pozsony, 1901); Két nemzedék irodalma 1875-1925 (Bp., 1926); Az új magyar irodalom kis tükre 1896–1936 (Bp., 1938).