Kezdőlap

Bartha Mór (Fehérgyarmat, 1831. márc. 30.Gacsály, 1912. máj. 16.): ref. lelkész, szerkesztő. Teológiai tanulmányait Sárospatakon és Debrecenben végezte. Részt vett a szabadságharcban; futárként ő kézbesítette Görgeynek a fővezéri kinevezést. Tanár volt Máramarosszigeten, majd Szatmáron, később lelkész Fülesden, Szamossályiban és Apán. 1895-ben nyugalomba vonult és Debrecenben élt. 1900-tól ismét lelkész Gacsályban. 1898–1900-ban szerk. a Debrecen c. függetlenségi lapot, ahol Ady Endre is működött segédszerk.-ként. Szabadságharci tapasztalatait és élményeit kéziratban maradt Önéletiratában örökítette meg. A debreceni egyházkerületi levéltár őrzi. – F. m. Emlékezés gyakorló lelkészi pályámra (Debrecen, 1896); Március tizenötödike félszázados emlékünnepe (Debrecen, 1898).