Kezdőlap

Bartók György (Málnás, 1845. ápr. 28.Kolozsvár, 1907. dec. 19.): ref. püspök, egyházi író. Nagyenyeden végezte a teológiát, 1874-ben a tübingeni egy.-en bölcsészdoktori címet nyert. Hazatérve Kolozsvárt püspöki titkár, az egy.-en filozófiai magántanár; 1876-ban Nagyenyeden lelkész, ugyanott a teológiai ak.-n h. tanár. 1893-ban Szászváros lelkésze, 1899-ben az erdélyi ref. egyházkerület püspöke lett, s mint ilyen, 1900-ban a kolozsvári egyház lelkésze. Szerk. az Egyházi Iskolai Szemlét (1876–1883). Tanulmányai és cikkei az egyházi lapokban és folyóiratokban jelentek meg. – F. m. Bodola Sámuel élete (Nagy papok életrajza c. könyvben, Bp., 1877); Az erkölcsi élet legfőbb kérdései (Tájékozás az újabb teológia körében c. könyvben, Bp., 1880); Theológiai tudomány és lelkipásztori képzés (Bp., 1907); Összegyűjtött művei (III., Kolozsvár, 1910-12). – Irod. Nagy Károly: B. Gy. erdélyi ref. püspök emlékezete (Kolozsvár, 1908).