Kezdőlap

Bartoniek Emma (Bp., 1894. nov. 28.Bp., 1957. máj. 31.): történész, bibliográfus. ~ Géza fizikus lánya. 1916-tól az OSZK munkatársa, 1934-től a kézirattár vezetője, 1945-ben állásából elmozdították. Főleg a középkori m. történet forrásaival s egyes problémáival (királyválasztási jog stb.) foglalkozott. Fontos munkája az OSZK latin kódexeinek katalógusa: Codices manuscripti latini. 1. Codices latini medii aevi (Bp., 1940). A magyar történetírásról írt munkája kéziratban maradt. – M. Magyar történeti forráskiadványok (A Magy. Tört, tud. Kézikve, I. 3/b. füz. Bp., 1929); Szt. István törvényeinek XII. századi kézirata (Az admonti kódex hasonmású kiadása. Bp., 193 5); István király legendái (Szentpétery Imre forrásgyűjteményében Scriptores Rerum Hungaricarum II., Bp., 1938); A magyar királykoronázások története (A Magy. Tört. Társ. könyvei, Bp., 1939). – Irod. Csapodi Csaba: B. E. (Magy. Könyvszle, 1957. 4. sz.); Mezey László: B. E. (Századok, 1958.)