Kezdőlap

Basta György (Ulpiano, Itália Monferrato tartományában, 1544Bécs, 1607. aug. 26.): császári hadvezér. Albán kisnemesi család sarja, közlegényből emelkedett generálisságra. Miután Európa szinte valamennyi hadszínterét végigharcolta, 1597-ben Mo.-ra rendelték. Részt vett a 15 éves háború török elleni harcaiban a Dunántúlon, majd 1598-ban kassai főkapitány lett s a császári sereg élén Erdélybe vonult. Báthori András halála után Mihály havasalföldi vajdával együtt kormányozta a császár kezére került fejedelemséget. 1600. szept. 18-án Miriszlónál szétverte az Erdély fölötti egyeduralomra tört Vitéz Mihály seregét, majd 1601. aug. 3-án Goroszlónál leverte a trónjára visszatérni szándékozó s a nemességtől támogatott Báthori Zsigmondot. Miután 1601. aug. 19-én Mihályt megölette, Rudolf császár nevében teljhatalommal uralkodott s kegyetlen rémuralmat gyakorolt az általa teljesen kipusztított fejedelemségben. Uralma idején a nép nyomorúsága olyan mértéket öltött, hogy az emberek igásállat helyett magukat fogták be a hámba (Basta szekere). 1604. ápr.-ban táborszernagyi rangot és grófságot kapott, ugyanakkor Erdélyből Esztergom megvédésére rendelték. 1604 őszén Bocskai István ellen vonult, s nov. 17-én Osgyánnál csatát nyert, de aztán a hajdúk előtt Eperjesre szorult, ahonnan 1605 tavaszán megfogyatkozott csapataival Bécsbe menekült. – M. B. Gy. hadvezér levelezése és iratai, 1597–1607 (Kiadta: Veress Endre, I–II., Monum. Hung. Hist. 1. oszt. 34., 37~. Bp., 1909–13).