Kezdőlap

Bászel Aurél (Kassa, 1845. okt. 9.Bp., 1920. febr.): klasszika-filológus. 1869-ben a tübingeni egy.-en nyert bölcsészeti oklevelet. Hazatérve 1871-ben a bp.-i ev. gimn.-ban a görög és latin nyelv tanára lett. 1872-ben a bp.-i egy.-en magántanár. 1883-tól 1908-ig a fehértemplomi gimn.-ban tanított. Nyugdíjba vonulása után Bp.-re költözött. – F. m. Theokritos idylljei… (Bp., 1880); A classica philologia jelesebb munkásai életrajzokban (Bp., 1882); Az ókori classikusok tanulmánya, mint általános műveltségünk egyik főeszköze (Bp., 1883); Horatius életbölcselete (Fehértemplom, 1884); Die Bedeutung des Studiums der Klassiker... (Bp., 1887).