Kezdőlap

Báthori András, ecsedi (?1345. júl. 15. előtt): püspök. A Gutkeled nembeli Szabolcs vm.-i birtokos ~ Bereczk fia, Károly Róbert udvari embere (1333-ban elkísérte a kir.-t Nápolyba). 1319-től 1325-ig váradi kanonok, 1325–29 között budai prépost. 1324–1325-ben alkancellár, 1329-től 1345-ig váradi püspök. Püspöksége alatt átalakíttatta a székesegyházat. – Irod. Bunyitay Vince: A váradi püspökség története (I., Nagyvárad, 1883).