Kezdőlap

Báthori András, somlyói (1566 ?Csíkszentdomokos, 1599. okt. 31.): bíboros, Erdély fejedelme. ~ András szatmári kapitány és Majláth Margit fia. ~ István kir. oldalán a lengyel kir. udvarban nevelkedett. Egyházi pályára lépett, s már fiatalon varmiai püspök lett. 1583-ban és 1586-ban Rómában járt. 1583-ban apostoli protonotarius, 1584-ben bíboros. 1599, márc. 30-án elfoglalta Erdély trónját, melyről unokaöccse, Báthori Zsigmond lemondott az ő javára. Mihály havasalföldi vajda, kihasználva a fejedelemség éles belső ellentéteit, haddal támadt ~ra, s a hozzá csatlakozott székelyek segítségével 1599. okt. 18-án a Szeben melletti Sellenberknél legyőzte. A Moldva felé menekülő ~t Csíkszentdomokos határában a székelyek meggyilkolták. – Irod. Balló István: B. A. fejedelem halála (Csíkszereda, 1898).