Kezdőlap

Báthori István, ecsedi (1555Ecsed, 1605. júl. 25.): országbíró. Teológiai tanulmányokat végzett, 1585-ben Rudolf császár Szatmár-Szabolcs vm. főispánjává és országbíróvá nevezte ki. 1593-tól 1596-ig harcolt a törökök ellen. Élete végén Bocskai István híve lett. Zsoltárai és a szentháromság kérdéséről írt munkája kéziratban maradt fenn. Támogatta Károlyi Gáspár bibliafordításának kiadását. ~ Gábor által emelt szarkofágja a nyírbátori templomban ma is látható. Értékes írásos emlékeit a nyírbátori B. I. Múz. őrzi. – Irod. Zoványi Jenő: A Tiszántúli Egyház Kerület története (Debrecen, 1939).