Kezdőlap

Báthori Miklós, ecsedi (1440 körül1506. febr. 24. után): püspök, humanista. Itáliai egy.-eken tanult, 1469-től szerémi, 1474-től váci püspök. A váci káptalani isk.-t „gymnasium academicum”-má fejlesztette. Levelezésben állt kora számos humanista tudósával; szép könyvtárat gyűjtött. – Irod. Horváth János: Az irodalmi műveltség megoszlása (Bp., 1935); Veress Endre: Olasz egyetemeken járt magyarországi tanulók iratai és anyakönyve (Bp., 1941).