Kezdőlap

Báthori Miklós, ecsedi (1520 körülEcsed, 1584. dec. 17.): országbíró. Itáliában tanult. Előbb János kir., majd Ferdinánd híve. 1563-tól Szatmár, majd Somogy vm. főispánja. 1567-től országbíró, 1570-ben ő verte le a Karácsony György-féle jobbágyfelkelést.