Kezdőlap

Báthori Zsófia, somlyói (1629Munkács, 1680. jún. 14.): II. Rákóczi György fejedelem felesége, a ~ család utolsó sarja. ~ András és a lengyel Zakreszka Anna lánya. 1643-ban lett II. Rákóczi György, akkor váradi kapitány felesége, s áttért a ref. vallásra. 1660-ban férje halála után fiával, I. Rákóczi Ferenccel együtt visszatért a r. k. egyházba és Erdélyt odahagyva mo.-i birtokaira vonult vissza. Ezzel egyidejűleg a császár pártjára állt. A jezsuiták befolyására a Rákóczi-birtokon üldözte a prot. prédikátorokat, majd a protestáns jobbágyságot is; a sárospataki kollégium is bujdosásra kényszerült. 1671-ben a Wesselényi-összeesküvésbe bonyolódott fiát megmentette a vérpadtól 400 000 Ft váltságdíj lefizetésével és azzal, hogy váraiba német őrséget fogadott. Élete végén teljesen Kis Imre jezsuita befolyása alá került, aki menyével, Zrínyi Ilonával is szembefordította. – Irod. Kiss Kálmán: B. Zs. életrajza (Nagybánya, 1879); Meszlényi Antal: B. Zs. élete és végrendelete (Bp., 1939). – Szi. Passuth László: Sasnak körme közt (r., Bp., 1956).