Kezdőlap

Báti László (Bp., 1909. febr. 11.Bp., 1978. szept. 1.): irodalomtörténész, egyetemi tanár, a neveléstudományok kandidátusa (1963). A bp.-i tudományegy.-en középisk. tanári diplomát szerzett 1936-ban, 1948-ig középisk.-ban tanított, majd tanszékvezető volt az Idegen Nyelvek Főisk.-ján, docens az ELTE-n (1955–58). Nagykövetségi tanácsos (1958–66) Londonban és Párizsban. Hazatérve a Közgazdaságtudományi Egy. nemzetközi tanszékén tanított, 1972-től az ELTE-nek tanára, 1973-tól az angol tanszék vezetője volt. 1947-től publikált az angol és francia irodalom tárgyköréből. Kandidátusi értekezésében a modern nyelvek oktatásának kérdéseivel foglalkozott. – F. m. A chartista költészet szerepe és értékelése (Bp., 1958); Katherine Mansfield (Bp., 1958); Montaigne (franciául, Bp., 1963); Shakespeare a francia színpadon (Bp., 1965); Bevezetés a XX. sz. angol irodalmába (egy.-i jegyzet, Bp., 1970); Arcképvázlatok Amerikáról (Bp., 1972); A középkori angol irodalom (egy.-i jegyzet, Bp., 1975).