Kezdőlap

Batizfalvy István (Rimaszombat, 1824. okt. 26.Bp., 1899. okt. 11.): tanár. Bölcsészeti-teólógiai tanfolyamot hallgatott Késmárkon és Szarvason, jogot Sárospatakon: 1848-ban beállt honvédnek és végigküzdötte a szabadságharcot. Világos után egy ideig nevelősködött, majd a rozsnyói gimn. tanára lett. 1860-ban a bp.-i ev. gimn.-hoz került. Szerk.-je volt a Heckenast által 1859-64-ben kiadott ismerettárnak, 1863-ban a Magyar Nép Lapjának és 1861 -63-ban Ballagi Mórral a Házi Kincstárnak. Több tankönyvet, egyháztörténeti munkát, bibliaismertetést írt. – F. m. Történeti életrajzok (Ballagi Károllyal, Pest, 1852); Aranybánya (Ballagi Károllyal, Pest, 1860); Magyarok története . (Bp., 1885); A magyarországi protestáns egyház története (Bp., 1888).