Kezdőlap

Batizfalvy Sámuel (Rimaszombat, 1826. aug. 26.Bp.; 1904. nov. 6.): orvos, az ortopédia egyik első m. művelője, az MTA l. tagja (1868). Az ev. teológia befejezése után mint honvéd főhadnagy részt vett az 1848-49-i szabadságharcban. Utána orvosi tanulmányokat folytatott; 1855-ben doktorált. 1864-ben magántanári képesítést nyert, 1869-ben megnyitotta negyvenágyas „sebészeti és testegyenészeti magángyógyintézetét”, melyet később az első bp.-i vízgyógyintézettel bővített. Ortopédiai szakirodalmi munkásságot is kifejtett: Intézete munkájáról évi jelentést tett közzé. – F. m. Gyakorlati testegyenészet (Pest, 1866). Irod. Kopits Jenő-Kopits Imre: Az orthopaedia kézikönyve (Bp., 1942).