Kezdőlap

Bátorfi Lajos (Kiskunfélegyháza, 1835. aug. 20.Nagykanizsa, 1896. ápr. 2.): újságíró, író. Szegeden, Aradon és Pesten végezte iskoláit. Rövid ideig árvaszéki hivatalnok. 1858-tól újságíró, a Borászati Lapok, 1867-től a Győri Közlöny munkatársa. 1871-ben a Zala-Somogyi Közlöny segédszerk.-je. 1872-ben hosszabb külföldi utat tett. Élénk szerepet játszott Nagykanizsa közéletében, szerk.-je volt az Adatok Zala megye történetéhez c. sorozatnak, haláláig szerk. a Zalai Közlönyt. Írt verseket, színműveket és útirajzokat. – F. m. Bánatos szív (versek, Vác, 1858); Mirza a szép kunleány (színmű, Nagykanizsa, 1873); Konstantinápolyig és vissza (Nagykanizsa, 1873); Tíz év emléke Zalában 1867-1876 (Nagykanizsa, 1878); Párisig és vissza (Nagykanizsa, 1878); Nefelejtsek (versek, Keszthely, 1884); Rómáig és vissza (útirajz, Nagykanizsa, 1888).