Kezdőlap

Bátori László, boldog (15. sz.): pálos szerzetes. Nyírbátori polgárcsaládból származott. Bibliamásoló volt a budaszentlőrinci kolostorban. M.-ul írt szentírásmagyarázata Mátyás király könyvtárába került és eltűnt. Toldy Ferenc a Jordánszky-kódexet, mások a Kulcsár- v. Döbrentei-kódexet tartották ~ munkájának. – Irod. Volf György: B. L. és a Jordánszky-codex bibliafordítása (Bp., 1879); Mezei László: A Báthory-biblia körül (MTA I. Oszt. Közl. VIII. 1956).