Kezdőlap

Bátorkeszi István (17. sz.): énekköltő. 1669-től veszprémi ref. lelkész. 1674-ben a pozsonyi rendkívüli vértörvényszék elé idézték sok protestáns prédikátortársával együtt. Negyedmagával Nápolyba vitték gályarabságra, ahonnan 1676-ban szabadultak. Triesztben, 1675-ben írta két másik rabtársával együtt a gályarabságra hurcolt prédikátorok énekét, amelynek szövegét a Szentesy-daloskönyv őrizte meg Cantio elegans címmel.