Kezdőlap

Batthyány Ádám, gróf (1662. szept. 13.1703. aug. 26.): országbíró, horvát bán. Előbb ezredes-, majd tábornokként részt vett a törökök kiűzésében s különösen kitüntette magát Buda visszavívásánál (1686). 1688. máj. 19-én Székesfehérvárt, 1690. ápr. 23-án Kanizsát szabadította fel. 1685-től Dunán inneni főkapitány, utóbb országbíró, 1693-tól haláláig Horváto., Szlavónia és Dalmácia bánja, 1701-től Vas vm. főispánja. 1702-ben hajdúezredet állított fel. 1692-ben feleségül vette Strattmann Eleonóra grófnőt a Strattmann-hitbizomány örökösét; így elsőszülött utódaikat a B.-Strattmann kettős név illette. ~ levelezését kiadta Thaly Kálmán (Tört. Tár, 1887). – Irod. Károlyi Árpád: Buda és Pest visszavívása 1686-ban (Átdolgozta Wellmann Imre, Bp., 1936); Zimányi Vera: A hg. B. család levéltára (Bp., 1962).