Kezdőlap

Batthyány Ádám Vencel, B.-Strattmann, gróf (1722. márc. 27.1787): ~ Lajos nádor legidősebb fia, a Strattmann- és az atyja által alapított ~ -hitbizomány örököse. Előbb kamarai tanácsos, ezredes, majd a báni hadsereg generálisa. 1753-tól 1756-ig Dalmácia, Horváto. és Szlavónia báni helytartója nagybátyja, ~ Károly bánsága idején, akinek később hercegi rangját, valamint az általa alapított hitbizományi javakat is örökölte. Vas vm. főispánja is volt. Utóbb tárnokmester. Saját és atyja, a nádor Vas vm.-i birtokain az 1760-as évek közepén a súlyos elnyomás meg-megújuló jobbágyzendüléseket váltott ki. – Irod. Szabó Dezső: A magyarországi úrbérrendezés története Mária Terézia korában (Bp., 1933); Vörös Károly: Az 1765-66-i dunántúli parasztmozgalom és az úrbérrendezés (Tanulmányok a parasztság történetéhez Magyarországon, 1711-1790; Bp., 1952); Zimányi Vera: A hg. B. család levéltára (Bp., 1962).