Kezdőlap

Batthyány Alajos, gróf (Polgárdi, 1750. jún. 4.Debrecen, 1818. máj. 2.): földbirtokos, politikus. Ifjú korában a jezsuita rendbe lépett (1767-1769 ? ), majd katonának állván huszártiszti rangot ért el. Az 1790-91-i ogy. idején röpiratban és a főrendi táblán tartott felvilágosult szellemű felszólalásaiban a fenyegető társadalmi változások elkerülése érdekében mérsékelt reformokat sürgetett. Követelte a jobbágyok szabad költözésének, birtokszerzésének és hivatalviselésének jogát, az arisztokrácia hatalmának bizonyos mérvű korlátozását; javasolta az egyházi vagyon állami kezelésbe vételét, a szerzetesrendek feloszlatását; síkraszállt a sajtó szabadságáért, a protestánsok és a görög keletiek vallásszabadságáért. Nézeteiért heves támadásokban volt része, amelyekre – jórészt névtelenül kiadott – röpirataiban válaszolt. F. m. Ad amicam aurem... (4 füz. h. n. 1790 91); Ad utramque aurem... (H. n. 1791); Oratio boni cívis, sani philosophi et veri nominis christiani... A. de B. (Posonii, 1791); Tausend und ein Irrthum... (H. n. 1791); Freimüthige Briefe eines Ungarischen Edelmannes über den 90 tägigen Krieg (1806). – Irod. Csaba Jenő: Gr. B. A. „Ad amicam aurem” c. munkája (Bp., 1917);  K. Havas Géza: Egy nagy magyar a XVIII. sz.-ban (Szép Szó, H. n. 1938). – Szi. Batsányi János: B. A.-hoz (vers, 1791).