Kezdőlap

Batthyány Benedek (?1525 körül): Alapy Endre és ~ Margit fia; anyja nevét vette fel. 1505-ben máramarosi sókamaraispán, 1506-tól 1510-ig és 1516-tól 1520-ig kincstartó; 1511-től 1525-ig budai várnagy.