Kezdőlap

Batthyány Ferenc, (Szalónak, ?Szalónak, 1625. szept. 13.): tudománykedvelő kálvinista nagybirtokos. ~ Boldizsár (1543-1590) és Zrínyi Dóra fia. Felesége (1607. júl. 16-tól) Lobkowitz-Poppel Éva. 1612-14-ben Szenczi Molnár Albert volt udvari prédikátora. Ifjú korától kitüntette magát a törökellenes harcokban. 1601-ben körmendi kapitány, 1605-től Sopron vm. főispánja, a dunántúli hadak főkapitánya. 1606-ban Rudolf kir. megbízottjaként részt vett a zsitvatoroki béke tárgyalásain. Érdemeiért adományba kapta Körmend várát és városát, fiai bárói rangot nyertek. Kir. főlovászmester, a nádori fellebbviteli törvényszék bírája. 1620-ban Bethlen Gáborhoz csatlakozott: a dunántúli felkelő hadak fővezéreként meghódoltatta Kőszeget. A harcot a nikolsburgi béke megkötése után is folytatta.