Kezdőlap

Batthyány Károly József, gróf, utóbb herceg (Rohonc, 1698. ápr. 28.Bécs, 1772. ápr. 13.): tábornagy, nagybirtokos. ~ Ádám (1662-1703) és Strattmann Eleonóra második fia, 1745-ben tábornagy. Zala vm. valóságos, Vas vm. örökös főispánja. 1717-18-ban, 1734-ben és 1737-38-ban részt vett a török elleni háborúkban, 1739-40-ben a birodalom berlini követe. Az osztrák örökösödési háború (1741-48) idején a bajoro.-i, a belgiumi, majd a cseho.-i császári seregek parancsnoka, egyidejűleg (1742-56) Horváto., Szlavónia és Dalmácia bánja, 1745-től hadseregfőparancsnok. 1746-tól a későbbi II. József és II. Lipót nevelésének irányítója. 1764-ben római szent birodalmi hercegi rangot kapott. – Irod. Zimányi Vera: A hg. B. család levéltára (Levéltárak Orsz. Központjának sokszorosított kiadása, Bp., 1962).