Kezdőlap

Batthyány Orbán, Battyáni (?Gyulafehérvár, 1547): erdélyi főúr, az egyik első protestáns énekszerző. ~ Benedek fia. 1521 körül a paduai egy.-en tanult, 1526-ban jelen volt a pozsonyi ogy.-en, 1534-ben Grittit Konstantinápolyba kísérte. Eleinte Ferdinánd, utóbb János kir., majd Izabella híve (végleg 1543-tól). Martinuzzi György elkeseredett ellenfele. – M. A háborúságnak szenvedéséről való ének és Harminckettedik psalmus (Mindkettő Szilády Áron kiadásában: Régi Magy. Költők Tára, IV. Bp., 1883). – Irod.. Horváth János: A reformáció jegyében (Bp., 1953)