Kezdőlap

Batthyány Vince, gróf (Graz, 1772, febr. 28.Bécs 1827. dec. 3.): útleírás-szerző, főispán. Előbb a m. udvari kancellária udvari tanácsosa, majd Hont vm. főispánja, aztán Esztergom vm. főispáni helytartója. Sokat utazott, utazásairól német nyelven számolt be. – F. m: Über das ungarische Küstenland (Pest, 1805); Reise durch einen Teil Ungarns (Pest, 1805); Reise nach Konstantinopel (Pest, 1810).