Kezdőlap

Bauer Lajos (Nagyenyed, 1815 körül? , 1863): emlékiratíró, honvéd őrnagy. A szabadságharcban a 3 i. gyalogezredben volt főhadnagy, később Bem főhadsegéde lett. A zsibói fegyverletétel után elfogták, 1850-ben tízévi várfogságra ítélték. Kiszabadulása után vármegyei szolgálatba lépett Belső-Szolnok vm.-ben. Fogsága alatt írt emlékiratai az 1849-i piski csatáig terjednek: Bauer őrnagy, Bem tábornok főhadsegédének hagyományai 1848 és 1849-ből (kiadta Makray László, Pest, 1870).