Kezdőlap

Bauhofer János György (Sopron, 1806. nov. 30.Buda, 1864. júl. 14.): ev. lelkész, egyházi író. Teológiai tanulmányait Bécsben (1827-28) végezte. 1829-ben hazatérése után a somorjai egyházközség lelkésze lett. 1844-ben a budai ev. egyház hívta meg lelkésznek József nádor feleségének kívánságára. ~ buzgó monarchista volt, harcolt a császári pátens elfogadásáért. Ő indította meg Mo.-on az első német protestáns folyóiratot: Der evangelische Christ. Jelentős egyháztörténeti műve: Geschichte der evangelischen Kirche in Ungarn (Berlin és Boston, 1854; német és angol nyelven) a mo.-i ev. egyház történetét tárgyalja a reformáció kezdetétől 1850-ig.