Kezdőlap

Bay György (Surány, 1792. márc. 19.Pest, 1849. jún. 5.): politikus, költő. Sárospatakon tanult, majd 1815-ben belépett a bécsi m. testőrségbe, 1820 körül hazatért, 1825-től Bereg vm. főszolgabírája, majd 1832-től 1841-ig első alispánja. 1841-48-ban alországbíró, alnádor és hétszemélynök. Fiatal korában verseket írt, s Kazinczy Ferenccel is levelezett.