Kezdőlap

Bay Mihály (1640es évek vége – ? ): kuruc diplomata. ~ András apja. Köznemesi család sarja. 1665-ben Bereg vm. főjegyzője. 1682-ben Thököly Imre munkácsi várparancsnoka. A fejedelmet a bujdosásba is elkísérte, 1692-93-ban a bujdosók portai rezidense. 1705-ben Thököly képviselője a szécsényi ogy.-en. Thököly halála után, 1705. nov.-től 1706. márc.-ig II Rákóczi Ferenc megbízásából a tatár kánnál járt követségben. – F. m. Portai naplója (Monum. Hung. Hist. II, 23, Pest, 1868); Tatárországi követségének naplója (Századok, 1873).