Kezdőlap

Bayer József (Baja, 1851. nov. 13.Bp., 1919. dec. 14.): színháztörténész, a magyar színészettörténet megalapítója, az MTA tagja (l. 1899, r. 1911). Középisk. tanári oklevelének megszerzése után 1912-ben történt nyugalomba vonulásáig Bp.-en tanított. 1888-ban a Kisfaludy Társ. l. tagja. Gazdag adatanyagot nyújtó munkássága felöleli a m. játékszín és m, dráma történetét és kiterjed annak világirodalmi kapcsolataira is. Számos cikkben foglalkozott a m. képzőművészet történetével. Kiadta a 18. sz.-i mo.-i pálos iskoladrámákat (Régi Magy. Kvtár II. 1897), Balogh István Ludas Matyiját (Régi Magy. Kvtár, IX. 1898), Déryné naplóját első teljes kiadásban (1900), Szigligeti Ede válogatott színműveit (Magy. Remekírók 40-48. 1902-04.), Katona József válogatott munkáit (Remekírók Képes Kvtára, 1907), Szigeti József drámáit (A Kisfaludy Társ. Nemzeti Kvtára LXXXII. 1914). Szerk. a Magyar Shakespeare Tár I-IV. kötetét. Több színésztörténeti kéziratot és ritka nyomtatványt tartalmazó könyvtárának zöme a pécsi egy.-i könyvtárba került. – M. A nemzeti játékszín története (Bp., 1887); A magyar drámairodalom története 1867-ig (Bp., 1897); Nemzeti játékszín mint közügy (Bp., 1900); Déryné (Bp., 1900); Egy magyar Eszther-dráma (Bp., 1904); Shakespeare drámái hazánkban (Bp., 1909); Schiller drámái a régi magyar színpadon és irodalmunkban (Bp., 1912). – Irod. Kremmer Dezső: B. J. könyvtára (Kvtári Szle, 1917. 1-2. füz.); Kádár Jolán: B. J. emlékezete (Bpesti Szle, 1921); Császár Elemér: B. J. emlékezete (Bp., 1926).