Kezdőlap

Bayer József Ágost (Pest, 1821. márc. 10.Gleichenberg, 1864. jún. 11.): ezredes, Görgey táborkarának főnöke. Bajor Gizi dédapja. Tanulmányait a bécsi katonai mérnöki ak.-n végezte. 1843-ig a neuhausi hadapródisk. tanára. A szabadságharc kitörésekor a honvédek közé lépett. Görgey őt nevezte ki a feldunai hadsereg táborkari főnökévé. Ő készítette el a híres téli hadjárat tervét, amely a bányavárosokon keresztül kivitte a sereget az ellenség gyűrűjéből; Buda ostromának tervét is ő dolgozta ki. Világosnál fogságba esett, a haditörvényszék halálra ítélte, az ítéletet utóbb 18 évi várfogságra változtatta, 1850-ben azonban már kiszabadult. Némedy József álnéven megírta Buda két ostromának történetét: Die Belagerung von Ofen 1686 und 1849 (Pest, 1853)