Kezdőlap

Bayer Róbert (Nádfő, 1878. márc. 28.Mezőkövesd, 1953. nov. 16.): pedagógus. A bp.-i egy.-en matematika-fizika szakos tanári diplomát, majd tornatanító képesítést is szerzett. Jelentős szerepet játszott a századfordulón az egy.-i hallgatók sportéletének fejlesztésében. A Budapesti Egyetemi Atlétikai Club (BEAC) egyik alapító ifjúsági alelnöke, válogatott labdarúgó volt. 1902-től Aradon, Zsolnán, 1904-től Eperjesen tanított. Szaktárgyai tanításában úttörője a tanulók öntevékenységén alapuló módszernek. 1911-ben megbízták a mezőkövesdi főgimn. megszervezésével, melynek 1936-ig, nyugdíjazásáig ig.-i teendőit is ellátta. 1912-ben elsőként terjesztette elő javaslatát a tanulók laboratóriumi és műhelygyakorlatairól. 1922-ben az isk.-t internátussal bővítette. Sokat tett az iskolán kívüli népművelésért, analfabétáknak tanfolyamokat, ismeretterjesztő és szabad előadássorozatokat szervezett Mezőkövesden. Az eredeti mezőkövesdi matyó kézimunkák gyűjtőjeként állandó kiállítást nyitott. Gyűjteménye 1944-ben elpusztult.