Kezdőlap

Beatrix, Estei (12121245? ): királyné, II. András harmadik felesége. Aldobrandini estei őrgróf leánya. Szüleit gyermekkorában elvesztette, és nagybátyja, VII. Azzo estei őrgróf udvarában nevelkedett. II. András 1233-ban itáliai zarándoklaton ismerte meg és jegyezte el. A házasságot Mo.-on kötötték meg (1234, máj. 14.), Béla ifj. kir. és testvérei ellenzése mellett. II. András halálakor ~ kijelentette, hogy gyermeket vár. Azzal vádolva, hogy a gyermek apja Apod fia Dénes nádor, IV. Béla ~ot börtönbe vetette. A II. András temetésén megjelent császári követség tette lehetővé, hogy Németo.-ba meneküljön, ahol 1236-ban István nevű fia, a későbbi V. István király megszületett. Estébe vonult vissza és pápai kegydíjon tengődött. Az Este melletti Gemula kolostorban halt meg ott is temették el. – Irod. Wertner Mór: Az Árpádok családi története (Nagybecskerek, 1892).