Kezdőlap

Bebek Detre (1415. sz.): nádor: Apja ~ György. 1388-ban kir. zászlótartó, kir.-néi udvarmester. 1389-ben Garai Miklós bukása után dalmát, horvát és szlavón bán lett. Tvartkó bosnyák kir. ellen harcolt. 1392-93-ban szörényi, 1393-94-ben szlavón, 1398-ban macsói bán, 1397-től 1402-ig nádor, 1404-ben borsodi ispán. Zsigmond kir. elfogatása (1401) után az országos tanács tagja volt. A siklósi liga és Garaiék teljhatalma ~et Nápolyi László hívévé tette, annak nádora volt, a felkelés bukása után, 1403-ban kegyelmet kapott, de országos ügyekben többé nem szerepelt.