Kezdőlap

Bebek István (?1369): országbíró. Ákos nembeli, Gömör vm.-i nagybirtokos családból származott, apja ~ Domokos. 1351-ben liptói ispán. 1352-ben kir. zászlótartó, 1360-tól 1369-ig országbíró. Részt vett Lajos kir. itáliai hadjáratában, 1362-ben a német császárral kötött békét. – Irod. Karácsonyi János: A magyar nemzetségek (I., Bp., 1900).