Kezdőlap

Bebrits Lajos (Teregova, 1891. dec. 14.Bp., 1963. aug. 9.): újságíró, miniszter. Vasúti tisztképző tanfolyamot végzett, 1910-től 1919-ig a MÁV szolgálatában állt Szegeden, Temesvárott és más helyeken. 1917-től a Vasutas Szakszervezet és az SZDP tagja, 1919-től a szakszervezet bánáti, majd erdélyi szervezetének főtitkára. Illegális tevékenysége miatt több ízben letartóztatták. 1923-ban az USA-ba ment, ahol belépett a kommunista pártba, 1924-től az Új Előre munkatársa, 1928-tól szerk. je, majd főszerk.-je. 1930-ban az első Amerikaellenes tevékenységet vizsgáló bizottság kommunista tevékenysége miatt kiutasította az országból. A munkásság tiltakozó megmozdulásai miatt deportálására csak 1932-ben került sor. Ezt követően 1945-ig Moszkvában élt, előbb az egyik nagy vasútigazgatóságnál dolgozott, majd ipari szövetkezet élén állt, 1943-tól az Igaz Szó szerk.-je volt. Dolgozott a Sarló és Kalapács, valamint az Új Hang számára is. 1945. márc.-tól a debreceni ideiglenes kormány közlekedésügyi minisztériumában min. biztos, majd Bp.-en államtitkár, 1949, febr. 18-tól 1956. nov. 3-ig közlekedési és postaügyi miniszter, 1957-59-ben Svédo.-ban, Norvégiában és Izlandban követ, 1959-től 1962-ig, nyugdíjazásáig az Orsz. Idegenforgalmi Tanács főtitkára. 1956-ig ogy.-i képviselő. – Irod.. Gyetvai János: B. L. (Párttört. Közl. 1963. 4. sz.); Gábor István: B. L. (Mélyépítéstud. Szle, 1963. 4. sz.)