Kezdőlap

Becht Rezső (Sopron, 1893. jún. 5.Sopron, 1976. júl. 6.): író. Tanulmányait a soproni ev. líceumban és Lipcsében végezte. Az I. világháborúban katona, majd hadifogoly. 1920-ban tért vissza Sopronba. Előbb bankban, 1926-tól a Soproni Vasárugyárban tisztviselő, mint ig. ment nyugdíjba (1950). Számos munkát írt szülővárosáról, ő írta a meginduló Soproni Szemle első számának első cikkét (Az én városom, 1937). Verseit és elbeszéléseit magyar és német nyelven írta. Mint műfordító Áprily Lajos több versét fordította németre. A Soproni Városi Tanács Pro urbe éremmel tüntette ki (1973). – F. m. Szomeya-szan (elbeszélések, Sopron, 1935); Tükör előtt (állatmesék, Sopron, 1939); Szitakötők (elbeszélések, Sopron, 1942). – Irod. Szabó Jenő: Emlékező gondolatok B. R.-ről (műveinek bibliográfiájával, Soproni Szle, 1976. 4. sz.).