Kezdőlap

Becker Ádám (Pölöske, 1874. jan. 24.Bp., 1956. jan. 1.): mérnök. 1893-ban szerezte mérnöki oklevelét. Gyakorlati működését a kultúrmérnökiszolgálat munkatársaként kezdte, s úttörő munkát végzett a legmagasabb színvonalú mezőgazdasági vízrendezés, az alagcsövezés terén. 1913-ban kapott megbízást a Vág-szabályozási Kirendeltség megszervezésére, s a Vág alsó szakaszának szabályozására. Munkája során azóta általánosan elterjedt újításokat vezetett be: a dróthálós kőhengerek alkalmazását, valamint a kavicsból készített műkő gyártását és széles körű felhasználását. 1919-től a Gyulai Folyammérnöki Hivatal vezetője volt, s mint ilyen a vízrajzi adottságok miatt szükséges m.-román vízügyi együttműködés kialakítását szorgalmazta. Utóbb a földművelésügyi min.-ba került, 1931-ben nyugdíjba vonult. Munkájának eredményeiről több tanulmányban és cikkben számolt be a különböző szaklapokban. – F, m. A legutóbbi évtized kultúrmérnöki munkálatai Barsmegyében (Vízü. Közl.; 1913). Irod. Dévény István: B. Á. (Vízü. Közl., 1956. 2. sz.)