Kezdőlap

Bedy Vince (Gyirmót, 1866. márc. 31. Győr, 1938. dec. 24.): nagyprépost, történész. A hittudományi főisk.-t Bécsben végezte, 1889-ben szentelték pappá. 1894-től 1900-ig tanítóképző intézeti tanár. 1905-ben lett kanonok, 1911-től szemináriumi rektor, 1933-tól nagyprépost és felsőházi tag. A múlt század eleji Győrről számos tanulmányt és könyvet írt. – F. m. A pápóczi prépostság története (Győr, 1931); A győri székesegyház története (Győr, 1936); A győri egyházmegyei papnevelés története (Győr, 1936); A győri székeskáptalan története (Győr, 1938); Győr katolikus vallásos életének múltja (Győr, 1939).