Kezdőlap

Beély Fidél József, Bridl (Székesfehérvár, 1807. júl. 5.Kőszeg; 1863. jún. 20.); bencés tanár, az MTA l. tagja (1839). 1832-től Bakonybélben a nevelés, a széptan és az oklevéltan tanára, 1855-től haláláig a kőszegi gimn. ig.-ja. Több nevelési, esztétikai, történeti cikket, tanulmányt írt. 1839-től szerk. az Egyházi Tárt. – F, m. Költészeti képek (I-II, Pest, 1837-38); Guzmics Izidor életrajza (Pest, 1839); Alapnézetek a nevelésről és a leendő nevelő és tanítóról (Pozsony, 1848). – Irod. Horváth Cirill: B. F. l. tag emlékezete (MTA Ért. 1863).