Kezdőlap

Beer Frigyes Vilmos (Pozsony, 1691. jan. 4.Pozsony, 1764. nov. 30.): iskolaigazgató, ev. lelkész. Oettingenben, Jénában keleti nyelveket, filozófiát és teológiát tanult. 1715-ben a felső tagozattal rendelkező, főisk. jellegű pozsonyi isk. konrektora, 1721-től rektora. 1747-ben uo. lelkésszé választották. Mint Bél Mátyás mellett működő konrektor, majd mint rektor a filózófia keretében nagyobb teret juttatott a fizika oktatásának. Az ő újítása volt az is, hogy a világi pályára készülők külön aritmetikát, geometriát is tanultak s előírták számukra a polgári architektúra elemeit is. – F. m. Dissertatio theologica de pseudo – theologis (Jenae, 1713). – Irod. A pozsonyi ev. egyházközség története (Pozsony, 1906); M: Zemplén Jolán: A magyarországi fizika története a XVIII. században (Bp., 1964).