Kezdőlap

Beke Antal (Barót, 1838. jan. 19.Gyulafehérvár, 1913. máj. 9.): történetíró, kanonok. Teológiai és bölcseleti tanulmányait Bécsben végezte, 1860-ban pappá szentelték. Segédlelkész, ezután a gyulafehérvári papnevelő felügyelője, ill. kormányzója, a Batthyány-könyvtár őre. 1872. máj. 1-től az erdélyi székesegyházi káptalan kanonokja. Az erdélyi püspöki szentszék jegyzője és ülnöke. – M. L Rákóczy György és a porta (Bp., 1888); Az erdélyi káptalan levéltára Gyulafehérvárt (Bp., 1896); A kolozsmonostori konvent levéltára (Bp., 1897).